Nowe reguły wystawiania faktur – od stycznia 2014 roku

Sty 07

Nowe reguły wystawiania faktur – od stycznia 2014 roku

1 stycznia 2014 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług. Przeniesiono do niej (z obowiązującego do końca roku rozporządzenia) zapisy związane z fakturowaniem. Ustawodawca wprowadził też liczne modyfikacje, a nawet ustalił zupełnie nowe reguły wystawiania faktur. Z nowym rokiem mamy między innymi inne obowiązujące terminy wystawiania faktur, w inny sposób określamy również moment powstawania obowiązku podatkowego, a także pojawienie się prawa do odliczania podatku VAT. Poza tym bieżące przepisy ustawy o VAT dotyczą takich spraw związanych z fakturowaniem, jak: nowa definicja faktury, obowiązkowe dane, które faktura powinna zawierać czy też sprawa wystawiania faktur do paragonów fiskalnych.

Nowe reguły wystawiania faktur są od 1 stycznia 2014 roku faktem, warto więc zapoznać się z nimi, by w nowym roku uniknąć pomyłek i prowadzić działalność prawidłowo, zgodnie z bieżącymi wymogami ustawodawcy.

Nowa definicja faktury

Z dniem 1 stycznia 2014 roku definicja faktury zyskała inne brzmienie. Zapis art. 2 ustawy o VAT (pkt 31) każe nam przez fakturę rozumieć dokument papierowy lub dokument mający formę elektroniczną, który zawiera dane wymagane ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Od 1 stycznia 2014 roku każdy dokument zawierający niezbędne, przewidziane przepisami dane możemy uznać za fakturę.

Nowe obowiązujące terminy wystawiania faktur

Obowiązujące terminy wystawiania faktur od stycznia 2014 roku to prawdziwa rewolucja w przepisach. Do końca roku 2013, reguła ogólna wskazywała, iż faktura powinna zostać wystawiona nie później niż 7 dnia (licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi). Z 1 stycznia 2014 roku zasada ta straciła jednak swój byt prawny i została zastąpiona regułą zawartą w dodanym do ustawy o podatku od towarów i usług art. 106i. Reguła ta wskazuje, że istnieje możliwość wystawienia przez podatnika faktury nawet 30 dni przed dokonaniem wydania towaru lub wykonania usługi oraz do 15 dni po zakończeniu miesiąca, w którym zostało dokonane wydanie towaru lub w którym wykonano usługę. Wyjątki od tej reguły przewidziane dla niektórych czynności obejmują szczególne terminy wystawiania faktur. Wybrane czynności i określone terminy zawarte są w art. 106i ust. 3, 4 i 5 aktualnej ustawy o podatku od towarów i usług

Obowiązek podatkowy ustalany po nowemu

Trzeba podkreślić, że data wystawienia faktury nie wpływa od stycznia 2014 na czas powstania obowiązku podatkowego. Wystawienie faktury przed wydaniem towaru lub po jego wydaniu nie skutkuje już przeniesieniem obowiązku podatkowego na dzień wystawienia faktury, jak to miało miejsce w przypadku terminu 7 dni od wykonania danej czynności.

Znowelizowana ustawa o VAT od 1 stycznia 2014 roku każe brać pod uwagę inną zasadę, by aby ustalić czas powstania obowiązku podatkowego i wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje zawsze z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi.

Opisane powyżej zmiany w przepisach, związane z fakturowaniem, stanowią zaledwie niewielki wybór z całości, która znajduje się w aktualnej ustawie o VAT. Chociaż nie każdy przepis został znacząco zmieniony, niektóre z nich właściwie powielono, to warto zapoznać się z wszystkimi zapisami ustawodawcy dotyczącymi wystawiania faktur oraz wyjątkami od zasad ogólnych.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *