Jaki jest limit obrotów do zwolnienia podmiotowego w 2015? Jak wyliczamy limit proporcjonalny?

Mar 25

Jaki jest limit obrotów do zwolnienia podmiotowego w 2015? Jak wyliczamy limit proporcjonalny?

Podatnik, który przekroczy określony limit obrotów w roku, musi zacząć stosować kasę fiskalną. Jaka jest wysokość limitu do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku? Kto może wyliczyć limit proporcjonalny? Od kiedy należy mieć kasę fiskalną, jeżeli przekroczymy limit obrotów? 

Limit obrotów do zwolnienia podmiotowego w 2015 – jak wysoki?

Ze zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w latach 2015 i 2016 mogą korzystać podatnicy, których obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 20.000 zł netto. Może się tego dowiedzieć z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544):

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Przedsiębiorca może korzystać przywileju sprzedaży bez kasy fiskalnej, do chwili przekroczenia limitu obrotu. Jeżeli natomiast przekroczy pułap 20.000 zł, wtedy musi obowiązkowo rozpocząć ewidencję z zastosowaniem urządzenia fiskalnego. Traci bowiem prawo do zwolnienia z tego obowiązku. Ile ma czasu na zakup i instalację kasy lub drukarki fiskalnej? Dokładnie 2 miesiące liczone od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit zwolnienia.

W 2015 mamy też limit proporcjonalny – jak go wyliczamy?

Podatnik, któremu przysługuje prawo do zwolnienia podmiotowego, a który rozpoczyna sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku podatkowego, wylicza dla siebie limit proporcjonalny. Wartość takiego limitu jest wówczas indywidualna. Przedsiębiorca ustala ją bowiem w proporcji do czasu prowadzenia działalności. O limicie proporcjonalnym, czytamy w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień aktualnego w latach 2015 i 2016:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

(…)

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Jak ustalić limit proporcjonalny do zwolnienia podmiotowego z kas dla swojej firmy? Wystarczy zastosować ten nieskomplikowany wzór:  

20.000 zł / 365 x liczba dni

Jaką liczbę dni bierzemy pod uwagę? Czas liczony od pierwszego dnia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do końca roku kalendarzowego.

Kiedy musimy wprowadzić kasę fiskalną w przypadku przekroczenia limitu proporcjonalnego? Zgodnie z treścią § 5 ust. 2 podatnik, który wyliczał limit w proporcji, powinien wprowadzić kasę fiskalną do sprzedaży w ciągu 2 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit proporcjonalny. Sprawa wygląda więc podobnie, jak w przypadku pełnego limitu 20,000 zł.

Limity nie dla usługodawców

Z prawa do zwolnienia podmiotowego nie mogą już niestety korzystać podatnicy, którzy wykonują czynności znajdujące się w katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych. Od 1 stycznia 2015 roku wśród takich przedsiębiorców znaleźli się m.in.: lekarze, stomatolodzy, fryzjerzy, kosmetyczki, wulkanizatorzy czy też mechanicy samochodowi. Nie chodzi o to, że przywileju zwolnienia pozbawiono grupy zawodowe, ale podkreślmy – czynności. Usługodawcy Ci nie mogą już korzystać ze zwolnienia ze względu na niskie obroty, ponieważ świadczone przez nich usługi zostały wyłączone z prawa do tego zwolnienia i wszystkich innych zwolnień.

Ustalenie limitu obrotów do zwolnienia podmiotowego dla siebie to jedno, wyliczenie obrotu na potrzeby zastosowania tego zwolnienia to drugie. Z początkiem 2015 roku zaszły w tej sprawie istotne zmiany. Na szczęście są to zmiany na lepsze. Jakie?

Dowiedz się tego z artykułu Nowy, lepszy sposób obliczania obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego w 2015!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *