Kto musi mieć kasę fiskalną od 1 marca 2015 roku?

Lut 09

Kto musi mieć kasę fiskalną od 1 marca 2015 roku?

Masz biznes? Wykonujesz usługi? Sprawdź, czy do końca lutego nie powinieneś wprowadzić kasy fiskalnej w swojej firmie!

Z początkiem roku wielu przedsiębiorców straciło prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej. Na wprowadzenie urządzenia fiskalnego zostało im niewiele czasu. Najpóźniej 1 marca 2015 roku muszą obligatoryjnie rozpocząć sprzedaż z wykorzystaniem takiego urządzenia. W dużej mierze sprawa dotyczy usługodawców.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień aktualne od stycznia 2015 roku

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). To właśnie ten akt prawny w istotny sposób ogranicza korzystanie ze zwolnień z kas fiskalnych w latach 2015-2016. Wyłącza prawa do zwolnienia m.in.  większą niż dotychczas liczbę usług.

Poszerzony katalog wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych – nowe usługi i nowa dostawa towaru bez prawa do zwolnienia

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów zawiera poszerzony katalog wyłączeń z kas fiskalnych, o czym pisaliśmy już w artykule Kasy fiskalne w 2015 roku – od nowych przepisów nie ma już odwrotu.  Do listy wyłączeń ze zwolnień aktualnej w latach 2015-2016 dodano kilka zupełnie nowych usług oraz jedną nową dostawę towaru. Wynika to z § 4 nowego rozporządzenia:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

(…)

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

 

2) świadczenia usług:

(…)

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych 

Jak widać prawa do zwolnienia zostało pozbawionych wiele bardzo popularnych usług. Przedsiębiorcy którzy je świadczą od 2015 roku nie mogą już korzystać z przywileju sprzedaży bez kasy.  Od kiedy dokładnie muszą rozpocząć ewidencję na urządzeniu fiskalnym?

Od kiedy trzeba mieć kasę fiskalną w 2015 roku?

Podatnik, który w 2015 roku kontynuuje świadczenie którejś z powyższych, a więc nowo dodanych do katalogu usług, a który do 31 grudnia 2014 roku korzystał ze zwolnienia z kas fiskalnych, musi wprowadzić urządzenie rejestrujące w swojej sprzedaży do 1 marca 2015 roku. Obowiązuje go dwumiesięczny okres na rozpoczęcie ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kasy. Dwa miesiące w takim wypadku liczy się od 1 stycznia 2015 roku, termin na wystartowanie z kasą fiskalną wypada więc 1 marca 2015 roku.

Warto podkreślić, że okres dwóch miesięcy na wprowadzenie kasy fiskalnej, dotyczy jedynie czynności nowo dodanych do katalogu, a nie wszystkich czynności, które się w nim znajdują.

Nowa dostawa towarów – inny termin na wprowadzenie kasy

Zaktualizowany katalog wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych zawiera, jak wspomnieliśmy, jedną nową dostawę towaru – dostawę perfum i wód toaletowych. W tym wypadku termin na wprowadzenie kasy fiskalnej jest inny.

Każdy podatnik zajmujący się dostawą perfum i wód toaletowych, od 2015 roku musi rejestrować sprzedaż tych towarów na kasie fiskalnej już od pierwszej transakcji.

Kasa fiskalna od 1 marca 2015 roku – kogo jeszcze obowiązuje ten termin?

Poza podatnikami świadczącymi nowo dodane usługi, data wprowadzenia kasy fiskalnej do 1 marca 2015 roku, może dotyczyć również tych przedsiębiorców, którzy przekroczyli limit obrotu do zwolnienia podmiotowego w grudniu 2014 roku. Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 nowego rozporządzenia, jeśli podatnik  przekroczy określony pułap obrotu do zwolnienia podmiotowego, ma dwa miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej w swojej działalności. Okres ten liczymy od końca miesiąca, w którym nastąpił przekroczenie limitu. Dlatego podatnik, który przekroczył limit w grudniu 2014 roku, musi rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej najpóźniej 1 marca 2015 roku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *