Nowy, lepszy sposób obliczania obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego w 2015!

Mar 30

Nowy, lepszy sposób obliczania obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego w 2015!

Cięcia w zwolnieniach z kas fiskalnych w 2015 roku ominęły wielu podatników. Spora grupa przedsiębiorców wciąż ma prawo do sprzedaży bez kasy, pod warunkiem, że nie przekroczy określonego limitu obrotów w roku. Mogą oni korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego. Zasady wyliczania limitu zwolnienia pozostały bez zmian. Ale od 1 stycznia 2015 roku, zmienił się sposób obliczania obrotu na potrzeby tego zwolnienia.

Jak wyliczamy obrót na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego? Ogólna zasada nie uległa zmianie wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia w styczniu 2015 roku. Zgodnie z tą zasadą do zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych, przedsiębiorca uwzględnia wyłącznie obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli podatnik prowadzi także sprzedaż na rzecz innych podmiotów gospodarczych, to nie uwzględnia obrotu z takiej sprzedaży w obrocie do zwolnienia podmiotowego.

Nowy, lepszy sposób obliczania obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego w 2015

Zaszła jednak pewna ważna zmiana. Od 1 stycznia 2015 roku podatnicy nie muszą już doliczać obrotu z tytułu niektórych czynności. O czynnościach tych jest mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), aktualnym w latach 2015-2016.

3 ust. 4:

4. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia.

Których konkretnie czynności nie wliczamy do obrotu dla zwolnienia podmiotowego? W wymienionych pozycjach załącznika znajduje się:

36. Dostawa nieruchomości

49. Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

W praktyce zapis ten oznacza, że podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego, który sprzeda osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnikowi ryczałtowemu np. nieruchomość albo środek trwały, nie będzie musiał wliczać obrotu z takiej sprzedaży do całości obrotu liczonego na potrzebę zastosowania zwolnienia.

Ten niepozorny szczegół przyniesie podatnikom wymierne i istotne korzyści. Do tej pory zdarzały się sytuacje, że przedsiębiorca wykazujący niskie obroty miesiąc w miesiąc, pod koniec roku podatkowego sprzedał np. nieruchomość osobie fizycznej i „momentalnie” przekraczał limit do zwolnienia podmiotowego. Tym samym tracił przywilej sprzedaży bez kasy. Od stycznia 2015 roku taka sytuacja nie będzie miała już miejsca! Dzięki zmianie w przepisach, jednorazowa sprzedaż nieruchomości lub środka trwałego nie spowoduje nagłego przekroczenia limitu zwolnienia.

Nowy sposób obliczania obrotu do zwolnienia podmiotowego pozwoli dłużej utrzymać przywilej sprzedaży bez kasy!

Jeśli mimo wszystko przekroczymy limit do zwolnienia podmiotowego, pilnujmy terminu instalacji kasy fiskalnej. Za brak kasy w terminie grożą podatnikom sankcje finansowe. Poza tym automatycznie tracimy prawo do ulgi na kasę fiskalną – jest czego żałować. Zwrot pieniędzy za kasę może wynieść nawet 700zł za każde zgłoszone urządzenie.

Jakie są kary za brak kasy fiskalnej w terminie? Komu przysługuje ulga na kasę fiskalną? Już wkrótce przeczytasz o tym na naszej stronie!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *