Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych – limity, proporcje, zmiany w 2015!

Mar 23

Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych – limity, proporcje, zmiany w 2015!

Z początkiem marca 2015 roku wielu podatników musiało wprowadzić kasy fiskalne do działalności. Uniknąłeś kupowania kasy fiskalnej w tym terminie? Nie oznacza to jeszcze, że nie będziesz musiał jej kupić w trakcie roku podatkowego.    

Obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej do  1 marca 2015 roku dotyczył zwłaszcza usługodawców. To właśnie Ci przedsiębiorcy odczuli boleśnie cięcia w zwolnieniach z kas. Na szczęście wciąż spora liczba podatników może korzystać z przywileju sprzedaży bez kasy. Do kiedy? Do chwili przekroczenia określonego limitu obrotów.  

Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych – co się zmieniło od stycznia 2015 roku?

Zwolnienie podmiotowe przysługuje ze względu na wysokość obrotów podatnika osiąganych ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Mimo drastycznych zmian w przepisach dotyczących stosowania kas, zwolnienie to nie zostało zlikwidowane. Nie zmieniła się również wysokość limitu obrotów, którego przekroczenie skutkuje koniecznością stosowania kasy fiskalnej. W roku 2015 i 2016 podatników obowiązuje taki sam limit, jaki obowiązywał w latach poprzednich. Wynika to z aktualnego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Z dokumentu tego wynika również, że niektórzy podatnicy stosują limit proporcjonalny. Przekroczenie określonego przepisami limitu obrotów skutkuje koniecznością wprowadzenia kasy fiskalnej do sprzedaży.

Gdzie w takim razie zmiany? Limit do zwolnienia podmiotowego oraz limit proporcjonalny jest aktualny przez dwa najbliższe lata. Przedsiębiorcy wyliczają je na tych samych zasadach, co w roku 2013-2014.

Otóż nowością, która weszła w życie z początkiem stycznia 2015 roku, jest inny sposób wyliczania obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego. Od 2015 roku jest on zdecydowanie lepszy i korzystniejszy dla podatników – pozwala bowiem dłużej zachować prawo zwolnienia.

Chcesz wiedzieć, jaka jest wysokość limitu obrotów do zwolnienia podmiotowego w 2015 i 2016 roku? A może interesuje Cię, jak wyliczyć limit proporcjonalny? Ciekawi Cię nowy sposób wyliczania obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego? Dowiedz się wszystkiego i przeczytaj poniższe artykuły.

Jaki jest limit obrotów do zwolnienia podmiotowego w 2015? Jak wyliczamy limit proporcjonalny?

Nowy, lepszy sposób obliczania obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego w 2015!

Dowiedz się koniecznie, czy nie przekroczyłeś limitu obrotów i nie utraciłeś prawa do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku. Jednodniowe spóźnienie może skutkować dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *